Expert in contractopvolging, problem solver & conflictbemiddelaar

Ik ben Dominique Verheyen van deNVer en samen met mijn wereldwijd netwerk werk ik voor ondernemingen die nood hebben aan een oplossing voor diverse problemen. Bekijk hier voor wie ik actief ben.

Ik los contractuele problemen op zodat u een optimale dienstverlening kan bieden aan uw klanten.

Ernstige problemen vragen een ernstige aanpak

Hoe groot of ingewikkeld het probleem ook is, er is altijd een oplossing. Ik ga op zoek naar de oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar en comfortabel is. Hiervoor werk ik vaak nauw samen met externe partijen of andere experten.

Mijn juridische kennis en mijn technische achtergrond helpen mij om complexe dossiers te ontwarren en voor alle partijen de mogelijke opties correct en helder te formuleren.

Troeven van deNVer

 • Stipte contractopvolging
 • Oplossingsgerichte aanpak voor conflicten (contractueel, administratief)
 • Neutrale, empathische bemiddelingen
 • Combinatie uitvoeringstechnisch en contractueel
 • Doelgericht en KPI-georiënteerd
 • Problematieken van bedrijven oplossen is onze garantie
 • Consultancy en managementadvies
 • Strategische denkpatronen en tactieken creëren
 • Groot netwerk in de Belgische maritieme en industriële sector

Gespecialiseerd in volgende sectoren

Industriële
sector

Maritieme
sector

Energie
sector

Civiele
sector

Cases

KEPPEL SEGHERS – KEPPEL INFRASTRUCTURE
Problemen bij het uitvoeren van het contract.

In de nieuwe slibdrooginstallatie worden lekken vastgesteld in de  ronddraaiende ‘schotels’ (280°C). De contractvoorwaarden die eerder met partijen overeengekomen waren zijn onduidelijk, waardoor een claim onvermijdbaar is. De Australische partner die al begonnen was aan de herstelling van de draaiplateaus, claimt alle (in)directe kosten en de latere opleverings- en exploitatieschade. Om een bijkomende claim van de klant te vermijden is dringend nood aan technisch contractuele ondersteuning.

De gehele begeleiding en finale afwikkeling werd door deNVer uitgevoerd in samenspraak met Keppel Legal. Los van de externe juridische ondersteuning werd deze installatie finaal opgeleverd met een herstel-constructie-meerkost. Er werd een ‘settlement’ onder partijen overeengekomen voor 12,5% van het initieel geclaimde bedrag.

Net zoals Keppel Seghers ook nood aan de expertise van deNVer? Contacteer Dominique voor een vrijblijvend gesprek.

ADD – fusie ADD & EDR
Opzet en  realisatie van een masterplan.
Wederopbouw ‘State of the Art’ zeescheepsreparatiewerf.

De laatste nog overgebleven zeescheepsreparatiewerf in België, komend vanuit een WCO, faling en juridische procedure waarbij deNVer als eindverantwoordelijke werd aangesteld bij de wederopbouw van de oude scheepswerf.

Volgende taken werden aan deNVer toegekend:

 • Concessiehouderschap en vergunninghouderschap (sloop- sanering- bouw- en milieu (omgevings)-vergunning))
 • Brownfieldconvenant
 • Industrieel Erfgoed
 • Consortium van partners met inkoop en uitkoop van aandelen
 • Beheer van de site (beveiliging, veiligheid en milieu)
 • Internationale her-tendering van concessie met gezamenlijke investeringsplannen Antwerps Havenbedrijf en EDR
 • Fusie van de beheers- (ADD) en operationele entiteit (EDR)
 • Voorbereiden, beheren en uitrollen van het masterplan ter reconversie van de site samen met het Vlaams Gewest, Stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, OVAM, EDR
 • Samenwerking met waterbouwkundige experts, nautische kenniscentra UGent en Greenbridge Oostende, waterbouwkundig labo Antwerpen, studiebureaus stabiliteit en technieken, milieubureaus, hydro-geologen, (water)bodemsaneringsdeskundigen, vergunningverlenende overheden van de Stad, Provincie en het Vlaams Gewest alsook financiële instellingen, accountants, revisoren, advocatenkantoren, …

Net zoals ADD ook nood aan de expertise van deNVer? Contacteer Dominique voor een vrijblijvend gesprek.

BRABO Loodsen en Bootmannen – BRABO CLEANING COMPANY – BRABO GROUP

Op verzoek van de directie en het bestuur werd beroep gedaan op deNVer voor de aanschaf, het uitwerken en het opvolgen van de scheepsbouwwerken tot en met de oplevering van geschikte vaartuigen. Dit inclusief specifieke tools die nodig zijn bij de contractuitvoering bij het bestrijden van calamiteiten in het havengebied.

Zowel intern als extern werd nagegaan welke elementen invulling moesten krijgen. Nadat de keuze werd gemaakt met de voorgedragen technische en technologische verdedigbare parameters werd overgegaan naar het specifiëren van al het integreerbare en inzetbaar cleaning-equipment. Finaal werd ook het bouwcontract en de opstelling voor CAPEX en OPEX uitgewerkt ter invulling van het door BRABO gevraagde begeleiding.

Net zoals BRABO GROUP ook nood aan de expertise van deNVer? Contacteer Dominique voor een vrijblijvend gesprek.

Referenties

Meer info?

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?
Ik luister graag naar uw project. We bekijken samen hoe ik u met mijn expertise kan bijstaan.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.